Strik je veters ...

blog reyke zwartjes

Strik je veters, ga op rantsoen en blijf in beweging!

Dol ben ik op 3-luiken. Ze lopen zo lekker in de maat, er gaat een bepaalde ‘importance’ van uit en ze zijn ideaal om je te blijven herinneren.

In november 2020 kwam met veel trompetgeschal het nieuwste boek van Barack Obama uit, ‘een beloofd land’. Ik dook erin en kwam zo achter de ontluisterende wereld die schuilgaat achter het super complexe politieke landschap van de VS en leerde ik Obama kennen door zijn persoonlijke manier van schrijven over zichzelf. Ergens in de tijd rondom zijn verkiezing was het bijzonder lastig voor hem. Hij worstelde met zijn eigen statuur, hoe hij zichzelf niet wilde verloochenen, en hij kreeg de financiële crisis in zijn schoot geworpen. Een tijd waarin hij een mantra nodig had als richtsnoer om op koers en in conditie te blijven.

Ik las de volgende woorden onderaan een bladzijde en sloeg er direct op aan: strik je veters, ga op rantsoen en blijf in beweging! Hij gaat er zelf niet verder op in, maar zette mij wel aan het denken.

Strik je veters
Wat is het soms toch lastig om van jezelf uit te blijven gaan. Stevig in je eigen schoenen te staan en niet per ongeluk in andermans schoenen terecht te komen of helemaal geen schoenen aan te hebben. Hoe onstuimig het om ons en in ons momenteel ook is, jezelf trouw blijven in wie je bent en daar contact over blijven maken met die ander, is van wezenlijk belang. Ik hou ervan om mezelf te blijven herinneren aan mijn eigen veters en aan dat iedereen, zelfs die ene collega of die ene manager, ook zijn eigen veters heeft. Laat de ander z’n kijk op de zaak werkelijk tot je doordringen in plaats van het aan te horen. En laat de ander in alle rust weten hoe jij naar iets kijkt, wat jouw visie op de zaak is, zonder daarin je eigen gelijk te willen halen.

Ga op rantsoen
Misschien een rode lap op een stier, juist in deze coronatijden, waarin we collectief op rantsoen zijn. Maar in deze periode, waarin veel niet meer kan is het van belang om te blijven kijken naar hoe jij met dit verplichte rantsoen omgaat. Meer nieuws consumptie, meer sociale media, meer eten of drinken, meer series en films, en ga zo maar door. Het sluipt er heel gemakkelijk in en iets in je vindt het mogelijk gerechtvaardigd ter compensatie van deze ‘barre’ tijden. Maar de grote vraag is: voeg je nu iets toe omdat het anders zo stil valt of voeg je iets toe omdat het je sterkt in wie je bent? Met andere woorden, vul je of voed je jezelf?

Blijf in beweging
Evident, we hoorden het een jaar geleden bij aanvang van deze pandemie: blijf vooral in beweging. Belangrijk voor je gezondheid en je immuunsysteem. In fysieke zin is dit een vanzelfsprekendheid, niet alleen nu maar voortdurend. Echter, ook in emotionele en interpersoonlijke zin is het betekenisvol om in beweging te blijven. Lees die mooie boeken of artikelen, luister naar die prachtige muziek en blijf creatief. Maar ook, blijf de zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken, zet je beeld niet vast en blijf naar de ander toe bewegen ook al is dat nu minder vanzelfsprekend in te vullen.


Dank Barack Obama,
de man die ik me herinner
als buitengewoon dapper
en soepel bewegend.

Blog | 4 maart 2021
Reageren kan via mail: info@reykezwartjes.com
reyke zwartjes

Reyke Zwartjes

In mijn begeleiding werk ik met de vragen en dilemma’s die leven binnen het persoonlijke, het relationele en het werk gerelateerde domein. Daarin ga ik uit van een wens naar individuele ontwikkeling en groei van bewustzijn. In mijn blogs schrijf ik met veel plezier over uit het leven gegrepen gebeurtenissen die ik met lichtheid en humor koppel aan grotere levensthema’s.