training

 Reyke Zwartjes

training reyke zwartjes

Trainen in de klassieke zin van het woord is het jezelf bekwamen in iets, het je eigen maken.

Ontwikkeling is een geleidelijke groei in een bepaalde richting, bijvoorbeeld in de breedte of de diepte.

Om een bepaalde ontwikkeling, een geleidelijke groei, eigen te maken is jezelf bekwamen, oftewel jezelf trainen, onontbeerlijk.
Anders zou ontwikkeling een one night stand worden en geen bestendigheid kennen.

Organisatie
Ontwikkeling


Binnen een organisatie richt ik me op de ontwikkeling van de cultuur richting de gewenste omstandigheid. Een cultuuronderzoek in de vorm van diepte interviews met leidinggevenden en medewerkers is vaak een goed uitgangspunt bij de start van een traject. Het beeld dat daaruit ontstaat geef ik terug. Van hieruit bepaal ik samen met de opdrachtgever wat de volgende stap wordt zoals een teamtraject gericht op het bouwen aan vertrouwen.

In zo’n teamtraject kan het expliciet gaan over de onderlinge samenwerking en wat men daarin ontwikkelt wil hebben. Maar ook via de persoonlijke ontwikkeling van de afzonderlijke leden kan gewerkt worden aan de collectieve ontwikkeling van het team. Dit betekent dat er allerlei persoonlijke ontwikkelingsthema’s ingebracht worden binnen het collectief, en dat op die manier aan het vertrouwen en de onderlinge verhoudingen wordt gewerkt.

Verder richt ik me graag op werkrelaties binnen een organisatie waar extra aandacht en verandering nodig is. Het kan hier gaan om relaties waar conflicten sluimeren of daadwerkelijk spelen. Het kan ook gaan om relaties waar het niet zo lekker loopt.

ITIP


Vrijwel al mijn organisatiewerkzaamheden vallen onder de vlag van het ITIP.

itip

MEER OVER ITIP