coaching

 Reyke Zwartjes

coaching reyke zwartjes

Je kunt bij mij terecht voor coaching op individuele basis, als twee-tal of in groepsverband.

Ik werk vanuit de vraag die voorligt en richt me daarin op de (persoonlijke) ontwikkeling binnen de ‘biografie’ van iemand, van een twee-tal of van een groep.

Daarin kijk ik wat er inhoudelijk, procesmatig en gevoelsmatig aan de orde is.

Deze drie gebieden verbind ik met elkaar, waardoor het gehele spectrum van ontwikkeling wordt meegenomen.

Individuele
Coaching


Bij tijd en wijle is het inspirerend en verhelderend om bewust stil te staan bij waar je staat in je leven. Of jij nog bent wie je wilt zijn, of je de dingen doet die bij je passen, of je de relatie hebt waarin je het beste van jezelf geeft, of dat je werk nog voor inspiratie en vervulling zorgt.

Ook kan het zijn dat je te maken hebt met ingrijpende gebeurtenissen die je raken en waar je het licht op wilt zetten. Of je hebt gewoon een ‘onverklaarbaar gevoel’ waar je geen antwoord op hebt, maar wat je wel bezighoudt. Om de zoveel tijd vragen thema’s in ieder leven om aandacht, direct of indirect.

Dit zijn redenen om in gesprek te gaan, je licht te laten schijnen op jezelf. Of wellicht op jezelf en de ander. In het contact worden de dingen helder en inzichtelijk. Zo kunnen zaken oplossen, helen of verder ontwikkelen. Omdat ieder mens steeds weer op zoek is naar een verdere ontwikkeling van zichzelf, bewust of onbewust.

In Noordeloos, waar ik woon, geef ik individuele begeleiding en relatiebegeleiding. Je kunt persoonlijk bij mij terecht maar ook als koppel. De relatiebegeleiding richt zich niet alleen op het persoonlijke domein, maar ook op het zakelijke domein.

Ik ben werkelijk benieuwd. In direct contact werk ik liefdevol en met scherpte, waarbij ik je niet alleen bevraag, maar je ook deelgenoot maak van hoe ik ertegenaan kijk.

Team
Coaching


In een team werken is een kunst. Een team is een ‘geheel’, maar blijft bovenal een groep individuen met hele eigen karaktereigenschappen. De dynamiek in een team is divers en heeft altijd een specifieke kleur. Het ene team is het andere niet! Om een team beter te kunnen begrijpen en invoelen moet je aandachtig kijken. En om een team te kunnen ondersteunen heb je dat wat je waarneemt binnen dat team heel precies terug te geven.

Het team zien als een geheel, met alle eigen-aardigheden en ontwikkelingen waar het voor staat en het team zien als losse individuen, met eigen persoonlijke ontwikkelingswegen, dat is waar ik van hou. Die twee bij elkaar brengen, het team als geheel en de personen, daar haal ik mijn inspiratie uit. En ik geloof dat alleen als deze twee samenkomen, een team ook werkelijk een team kan worden.

Directie- en management teams hebben er een extra uitdaging bij. Zij fungeren als cultuurdragers en zo wordt er naar hen gekeken vanuit de organisatie. Dus hoe de cultuur in een directie- en management team vorm krijgt, zo komt die ook tot uitdrukking in de rest van de organisatie. Binnen zo’n (eind)verantwoordelijk team werken aan de cultuur en de nodige veranderingen daarin, is wat mij betreft hetzelfde als een cultuurinterventie binnen de organisatie plegen.

Binnen het organisatie werkveld heb ik een ruime ervaring in het werken met het leidinggevende kader zoals directie- en management teams. Altijd gericht op de onderlinge verhoudingen, de wederzijdse afhankelijkheden, de conflicten, de visie en de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leden.