De prikkel galerij

blog reyke zwartjes

Ping, ping, ping ....

Wie kent het niet! Het oh zo vertrouwde geluid van de voortdurende stroom van berichten die binnenkomen, of eigenlijk binnenstromen. Al ver voordat het corona tijdperk inging, werden we overspoeld. En met corona is het feitelijk alleen maar toegenomen. Want ja, sociaal contact is aan regels gebonden, en niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Maar onze digitale vriend is altijd bij ons en maakt het mogelijk om voortdurend ‘aan’ te staan en zo het sociale gat te vullen.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ons stressniveau door deze continue stroom van prikkels gestaag toeneemt. In tijden van crisis is er al veel stress, zowel om ons heen, als binnen in ons. Een oer wet zogezegd. Stress verhoogt de actieve hormonen waardoor we onszelf in veiligheid kunnen brengen. Prima, maar als dit voortduurt wordt het al snel ongezond en put het ons uit.


We gaan eronder lijden en raken verstrikt in de hoeveelheid prikkels die op ons afkomen.
Het resultaat is dat we zelf ook prikkelbaar worden.
Ping, ping, ping .... gaat het nu ook binnen in ons.
De prikkelgalerij is compleet.

Zowel buiten als binnen ons wordt er appèl gedaan en staan we op ‘aan’. Om onszelf in dit geweld naar innerlijk rustiger vaarwater te loodsen zoeken we een manier om de ander op armlengte te houden. Door bijvoorbeeld irritatie, felheid of agressie. Zo hopen we wat rust te creëren voor onszelf en de ander buiten onze aura te houden. Iets wat nu in tijden van corona wel de bedoeling is, maar om andere redenen en zeker niet op deze manier.

Veel mensen zullen dit herkennen en het is een illusie te denken dat het bijvoorbeeld alleen thuis speelt en niet op het werk. Je neemt jezelf bij alles mee, dus ook je prikkelgalerij wordt in de werkomgeving merkbaar en voelbaar.

Neuropsychiater Theo Compernolle vertelt over wat dit alles betekent voor je brein. Dat deel van ons dat alles aanstuurt, het commandocentrum zogezegd. In het interview ‘Bescherm je brein, mijd die prikkels – juist in deze tijden’ introduceert hij drie hoofactiviteiten van het brein: reageren, concentreren en archiveren. Deze drie activiteiten zijn gebaat bij ritme, regelmaat en een gelijke onderlinge verdeling. En juist in de huidige tijden is hier geen sprake meer van. We reageren vooral .... ping, ping, ping ....! Ons wat langer concentreren en de rust nemen om zaken te onthouden komen er bekaaid af of vallen wellicht helemaal buiten de boot.

Ieder tijdsgewricht kent zijn eigen uitdagingen en vraagt om specifieke antwoorden. In deze tijd is het de grote kunst om juist niet steeds te proberen het te doen zoals vroeger, maar jezelf ertoe te zetten uit een ander vaatje te tappen. Dus waar de ping, ping, ping voor de corona tijd al een aandachtspunt was, is het nu tot een waarschuwingspunt verworden. Want een uitgeput brein, daar heeft niemand iets aan.

Ping ....

Blog | 29 september 2020
Reageren kan via mail: info@reykezwartjes.com
reyke zwartjes

Reyke Zwartjes

In mijn begeleiding werk ik met de vragen en dilemma’s die leven binnen het persoonlijke, het relationele en het werk gerelateerde domein. Daarin ga ik uit van een wens naar individuele ontwikkeling en groei van bewustzijn. In mijn blogs schrijf ik met veel plezier over uit het leven gegrepen gebeurtenissen die ik met lichtheid en humor koppel aan grotere levensthema’s.